Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý I phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2021

Đăng ngày 03 - 03 - 2021
Lượt xem: 358
100%

 

Xem tại đây: BC 40 ubnd huyen.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Kim Động giai đoạn 2021-2025(13/01/2022 4:49 CH)

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2020(27/11/2020 3:58 CH)

Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn...(20/03/2020 3:06 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
991 người đang online