Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2020

Đăng ngày 15 - 05 - 2020
Lượt xem: 746
100%

 

Xem tại đây: 1164418607-15-5-15.pdf

Tin mới nhất

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
199 người đang online