Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030

Đăng ngày 20 - 03 - 2020
Lượt xem: 278
100%

 

Xem tại đây: 11339261-23-3-23.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Kim Động giai đoạn 2021-2025(13/01/2022 4:49 CH)

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý I phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2021(03/03/2021 4:03 CH)

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2020(27/11/2020 3:58 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
660 người đang online