Kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung quý II/2020

Đăng ngày 03 - 07 - 2020
Lượt xem: 262
100%

 

Xem tại đây: 2144543896-6-7-6.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung quý I/ 2021(26/03/2021 9:37 SA)

Kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung quý III/2020 (29/09/2020 3:46 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
702 người đang online