QĐ 02/2021/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện KĐ

Đăng ngày 12 - 01 - 2022
Lượt xem: 194
100%

 

Tin mới nhất

QĐ 03 năm 2021 Ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Kim Động nhiệm kỳ 2021-2026(12/01/2022 3:28 CH)

QĐ 02/2021/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp...(12/01/2022 3:19 CH)

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND h.Kim Động nhiệm kỳ 2021-2026(17/09/2021 9:45 SA)

QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện KĐ(17/09/2021 10:52 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1008 người đang online