KH triển khai thực hiện Đề án " đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn huyện KĐ

Đăng ngày 03 - 08 - 2021
Lượt xem: 209
100%

javascript:

 

Xem tại đây: KH 126 UBND HUYEN (1).pdf

Tin mới nhất

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
973 người đang online