Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND h.Kim Động nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 17 - 09 - 2021
Lượt xem: 155
100%

 

xem tại đây: QD BAN HANH QUY CHE (1).pdf

Tin mới nhất

QĐ 02/2021/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp...(12/01/2022 3:19 CH)

QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện KĐ(17/09/2021 10:52 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
986 người đang online