Kim Động: Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Đăng ngày 06 - 01 - 2023
Lượt xem: 168
100%

Sáng ngày 06/1, tại Hội trường lớn của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Lê Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị về phía huyện nhà có đ/c Phạm Thái Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; cùng lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 23; Lãnh đạo các Ban XDĐ và Trung tâm Chính trị huyện; Ủy viên UBKT huyện ủy; Chủ tịch UB MTTQ VN, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Bí thư các chi, Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Huyện ủy; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư thường trực đảng ủy các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

    Năm 2022, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện trong việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, Chương trình, kế hoạch công tác của các cấp, qua đó đã đạt được thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị TSVM, kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, tạo nền tảng quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng được tập trung cao, có chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Trung ương và Tỉnh ủy như: Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng tại Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XIII và Hội nghị lần thứ 15, lần thứ 16, lần thứ 17, lần thứ 18 BCH Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX… Đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai gắn với tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 21-KL/TW ngà 25/10/2021 của BCH Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị.

      Cùng với thực hiện bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, giới thiệu cán bộ đảm bảo theo đúng quy định, năm 2022, BTV Huyện ủy còn chỉ đạo 231 chi bộ thôn hoàn thành tổ chức Đại hội chi bộ, đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn; quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Trong đó, đã thành lập 3 chi bộ, 3 tổ chức đảng cùng các tổ chức công đoàn cơ sở và chi đoàn thanh niên trong các đơn vị kinh tế tư nhân; kết nạp 84 quần chúng ưu tú vào Đảng, tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 474 đồng chí đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Qua đánh giá, phân loại, toàn đảng bộ có 7 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 17,5%; 31 tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 77,5%, không có tổ chức Đảng yếu kém. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Trong năm, cấp ủy 2 cấp tiến hành kiểm tra 192 đảng viên, 116 tổ chức cơ sở đảng; giám sát chuyên đề 181 đảng viên, 142 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra 2 cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng, 22 đảng viên... Công tác dân vận được chú trọng, trọng tâm là tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Song song với nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, năm 2022, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,58%, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ đều tăng; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,2 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 800 tỷ đồng; trong năm đã huy động trên 328 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 3 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu...Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước có nhiều tiến bộ; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường; quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên...

 Đồng chí Nguyễn Lê Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

      Năm 2023, Đảng bộ huyện Kim Động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyên đề toàn khóa về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, đôn đốc cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ”; tuyên truyền, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, gám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đổi mới công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng thẩm quyền đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng kéo dài, vượt cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023...

     Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đ.c Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những nội dung trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ.c Nguyễn Lê Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí yêu cầu, trong năm 2023, huyện cần tập trung chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, nhất là công tác xây dựng tổ chức Đảng; chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, nhất là ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp tư nhân. Tăng cường phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn; quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo giải tỏa các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi theo KH 93ª của UBND tỉnh; tăng cường quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp đón Tết nguyên đán  Quý Mão 2023...

      Phát biểu bế mạc Hội nghị, đ/c Phạm Thái Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện cần thực hiện trong thời gian tới: Trong đó tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra; Tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM, triển khai thực hiện xây dựng chi bộ, tổ chức Đảng “4 tốt” trong toàn đảng bộ; tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình, Đề án, KH thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đề ra. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai và đầu tư công; giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp và các công trình trọng điểm của tỉnh, của huyện như: KCN DĐK, cụm CN Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân, CCN Chính Nghĩa, Kim Động, đường 377 mới và các dự án đấu giá đất.... Tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quản lý đầu tư công, đất đai, tài chính ngân sách...làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, không để hình thành điểm nóng nhất là trong quản lý đất đai và quá trình giải phóng mặt bằng...

     Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII" được Ban thường vụ Huyện ủy biểu dương, khen thưởng.

 

Tin mới nhất

Bế giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động...(31/03/2023 10:29 SA)

Khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động...(27/03/2023 2:40 CH)

Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2023(22/03/2023 2:35 CH)

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trao huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho các Đảng viên xã Vĩnh Xá(02/02/2023 6:05 CH)

Các đồng chí Lãnh đạo huyện Kim Động: Kiểm tra, chúc tết LLVT các xã, thị trấn làm nhiệm vụ trực...(21/01/2023 12:05 SA)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú trúng tuyển NVQS năm 2023(13/01/2023 8:39 CH)

Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Tổng kết và triển khai công tác tuyên giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng...(12/01/2023 3:48 CH)

Hội nghị lần thứ Mười khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện(09/01/2023 11:11 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
63 người đang online