Kim Động: Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp (07/03/2020)

Đảng bộ huyện Kim Động được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội đảng bộ điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán...

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền (22/06/2020)

Căn cứ Công văn số 479/STTTT-TTBCXB ngày 11/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện công tác tuyên truyền, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với Đài...

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
505 người đang online