Phòng Công Thương

Đăng ngày 16 - 08 - 2016
100%

 

Tin mới nhất

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện(01/01/2015 10:49 SA)

Ủy ban nhân dân huyện Kim Động(07/07/2013 2:56 CH)

Phòng Nội vụ (16/08/2016 2:56 CH)

Phòng GD&ĐT (16/08/2016 2:56 CH)

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (16/08/2016 2:55 CH)

Phòng Văn hóa thông tin (16/08/2016 2:55 CH)

Thanh tra (16/08/2016 2:55 CH)

Phòng Tài nguyên - Môi trường (16/08/2016 2:55 CH)

°
821 người đang online