https://ncov.moh.gov.vn/

Phòng GD&ĐT

Đăng ngày 16 - 08 - 2016
Lượt xem: 44
100%

 

Tin mới nhất

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.(01/01/2020 7:38 CH)

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện(01/01/2015 10:49 SA)

Ủy ban nhân dân huyện Kim Động(07/07/2013 2:56 CH)

Phòng Nội vụ (26/12/2020 2:56 CH)

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (16/08/2016 2:55 CH)

Phòng Văn hóa thông tin (16/08/2016 2:55 CH)

Thanh tra (16/08/2016 2:55 CH)

Phòng Công Thương(16/08/2016 2:55 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
540 người đang online