Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
102/QĐ-UBND 22/02/2019 Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Kim Động kỳ 2014-2018
690/UBND-TCKH 15/08/2018 V/v Báo cáo việc thực hiện tổ chức thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại địa phương.
691/UBND-GD&ÐT 15/08/2018 triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của TTCP về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT
693/UBND-PNV 15/08/2018 V/v thống kê thiết bị , máy móc bị trục trặc, không sử dụng được tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại
685/UBND-KTHT 13/08/2018 đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng cuối năm 2018
683/UBND-LÐTBXH 13/08/2018 phối hợp điều tra, thu thập thông tin về cung lao động năm 2018
677/UBND-PTP 10/08/2018 hưởng ứng cuộc thi viết " sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh , thiếu niên"
679/UBND-PNN 10/08/2018 rà soát, đánh giá mức độ nâng cao các tiêu chí xd NTM và đăng ký đề nghị xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu
04/CÐ-PCTT 09/08/2018 Công điện của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Kim Động
671/UBND-PNN 09/08/2018 Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đê điều trong mùa mưa bão
02/CTr-UBND 07/08/2018 ctrình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện
651/UBND-NV 03/08/2018 Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2018
642/UBND-KTHT 31/07/2018 Tăng cường công tác PCCC trên địa bàn huyện
633/UBND-PNN 29/07/2018 thống kê và có giải pháp ổn định nguồn cung mặt hàng thịt lợn
79/KH-UBND 27/07/2018 Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn huyện Kim Động
1 2 3 4 
°
429 người đang online