Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
339/UBND-VHTT 16/05/2018 Về việc rà soát, đăng ký cấp, thu hồi chữ ký chuyên dùng
416/UBND-NN 15/05/2018 Về việc kiểm soát vấn đề tăng đàn lợn và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển chăn nuôi
412/UBND-TP 15/05/2018 V/v đẩy mạnh triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý
415/UBND-KTHT 15/05/2018 V/v triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, xử lý nghiêm xe quá tải trọng trên địa bàn huyện
390/UBND-VHTT 08/05/2018 V/v tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng
387/UBND-NN 07/05/2018 V/v tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống bệnh dại trên động vật
01/CT-CTUBND 03/05/2018 V/v tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kim Động
219/QÐ-UBND 17/04/2018 Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại thuộc VP HĐND& UBND huyện
338/UBND-VHTT 17/04/2018 Rà soát, lập danh sách các thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ và đăng ký cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 năm 2018
212/UBND-VHTT 12/04/2018 Về việc tăng cường quản lý hoạt động, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa
214/UBND-KTHT 11/04/2018 V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện
201/UBND-NN 09/04/2018 V/v nghiêm cấm sử dụng lưới bát quái để đánh bắt thủy sản ở các vùng sông nước tự nhiên
200/UBND-PNN 09/04/2018 Về viêck xử lý ô nhiễm môi trường trên các hệ thống công trình thủy lợi
37/KH-UBND 06/04/2018 Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp năm 2018
169/UBND-PTP 29/03/2018 V/v hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018
1 2 
°
958 người đang online