Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 679/UBND-PNN
Ngày ban hành 10/08/2018
Trích yếu rà soát, đánh giá mức độ nâng cao các tiêu chí xd NTM và đăng ký đề nghị xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân
Lĩnh vực
Loại văn bản Công Văn
Tài liệu đính kèm 27848135-13-8-13.pdf
°
430 người đang online