Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 645/UBND-NN
Ngày ban hành 30/08/2019
Trích yếu tiếp tục đôn đốc tổ chức Lễ đóng Bằng công nhận "xã đạt chuẩn NTM"
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân
Lĩnh vực
Loại văn bản Công Văn
Tài liệu đính kèm 216592568-5-9-5.pdf
°
827 người đang online