https://ncov.moh.gov.vn/
 http://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2020-2-3/Cac-van-ban-chi-dao-dieu-hanh-va-tuyen-truyen-ve-pbt12pu.aspx

Kim Động: Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp (07/03/2020)

Đảng bộ huyện Kim Động được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội đảng bộ điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán...

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1271 người đang online