Trường THPT Kim Động: Triển khai thực hiện quy chế phối hợp và ra mắt mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự trường học”

Sáng ngày 23/9, Trường THPT Kim Động phối hợp với Công an huyện tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện quy chế phối hợp và ra mắt mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại trường học. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Công an huyện; Lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện; các đội nghiệp vụ Công an huyện; Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh; giáo viên chủ nhiệm và đại diện học sinh 31 lớp của Trường THPT Kim Động.

Các đại biểu dự hội nghị ra mắt mô hình "Đảm bảo an ninh trật tự tại Trường THPT Kim Động"

        Tại Hội nghị, cùng với Quán triệt Nghị quyết chuyên đề của Chi bộ nhà trường và triển khai Quy chế phối hợp giữa Công an huyện và Trường THPT Kim Động; Ban giám hiệu nhà trường đã thông qua báo cáo và kế hoạch xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại trường học; công bố Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại trường. Theo đó, mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại trường THPT Kim Động có tổng số 45 thành viên là cán bộ, giáo viên và học sinh của trường. Tham gia mô hình, các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh trật tự, kể cả đảm bảo an ninh trên không gian mạng; tham gia công tác đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự nhà trường, phòng chống tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cổng trường… Qua đó kịp thời ngăn ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra tại trường học.

      Mô hình được thành lập  không chỉ tác động tích cực trong việc đảm bảo an ninh trậ tự tại trường học, từng bước xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, mà còn góp phần củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương. 

      Tại Hội nghị, Trường THPT Kim Động và Công an huyện đã ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại trường, đồng thời đại diện cán bộ giáo viên, học sinh và các tổ chức đoàn thể nhà trường cùng ký cam kết hiện tốt các nội quy, quy chế của mô hình.

Mỹ Lệ - Trung tâm VH và truyền thanh huyện