Quy chế quản lý và hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Kim Động

Quyết định ban hành Quy chế: QD_banhanhQuyche_Quanly_tuyentuyen_quangcao.pdf

Nội dung Quy chế: Quy che quan ly-tuyen truyen-quangcao.pdf

Đoàn Trọng Tiệp