Huyện Kim Động công bố kết quả đánh giá thổ nhưỡng nông hóa, ban hành Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xã Vĩnh Xá, Hùng An và Tọa đàm về ứng dụng KHCN trong phát triển nông nghiệp

Ngày 28/11, tại các xã Vĩnh Xá và Hùng An, UBND huyện tổ chức các Hội nghị Công bố kết quả đánh giá thổ nhưỡng; Công bố Quyết định ban hành đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xã Vĩnh Xá, Hùng An; và Tọa đàm về ứng dụng Khoa học công nghệ (KHCN) trong phát triển nông nghiệp. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn học (Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện); Đ/c Nguyễn Viết Quý (Phó Chủ tịch UBND huyện). Đặc biệt, hội nghị có sự tham sự của GS-TS Nguyễn Lân Hùng – chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp trực tiếp trao đổi về ứng dụng KHCN trong SXNN.

02 Đề án Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Vĩnh Xá và Hùng An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 được UBND huyện xây dựng nhằm thúc đẩy SXNN theo hướng hàng hóa tại 2 xã, qua đó, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Trong đó xác định những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu để triển khai hiệu quả đề án tại địa phương.

Việc công bố kết quả nghiên cứu, đánh giá mức độ thích hợp của đất nông nghiệp đối với một số cây trồng chính và xây dựng bản đồ thổ nhưỡng nông hóa tại các xã Vĩnh Xá và Hùng An chính là cơ sở khoa học quan trọng để xác định cơ cấu cây trồng và các vùng SX chuyên canh phù hợp với từng loại đất; đề xuất các giải pháp khai thác và sử dụng đất hợp lý ở 2 địa phương này, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả đề án ở 2 xã.

Cũng tại hội nghị, GS-TS Nguyễn Lân Hùng – Chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp đã trực tiếp trao đổi về ứng dụng KHCN trong SXNN; gợi mở những giống cây trồng, vật nuôi và mô hình SX hiệu quả để nông dân 2 xã có thể lựa chọn, áp dụng, nhân rộng; đồng thời, giải đáp những thắc mắc của nông dân 2 xã về kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho cây  trồng, vật nuôi trong quá trình SX.

 Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo 2 xã Vĩnh Xá và Hùng An công khai quy hoạch vùng chuyển đổi của địa phương, công khai bản đồ quy hoạch thổ nhưỡng nông hóa để nhân dân nắm được; chỉ đạo ngành chức năng tổ chức xây dựng mô hình điểm đối với mỗi loại cây trồng, có sự hỗ trợ về giống, phân bón và hướng dẫn về KHKT của các nhà khoa học để từng bước xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho nông sản; huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân trong triển khai thực hiện 2 đề án. Đảm bảo việc phát triển SXNN của 2 xã Vĩnh Xá và Hùng An được thực hiện hiệu quả theo định hướng, trên cơ sở khoa học, tránh tình trạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng tự phát, ồ ạt, thiếu tính bền vững.

Một số hình ảnh Hội nghị

 

 

Thu Hiền - Hoàng Dân