Kim Động, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 23/1, tại Hội trường lớn của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đ/c Đoàn Văn Hòa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; đại biểu các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi huyện; đ/c Nguyễn Hùng Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đ/c Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Văn Học - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đ/c trong Ban thường vụ Huyện ủy; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện; Trưởng các ban, phòng, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan t rực thuộc HU; và các tập thể, cá nhân được Huyện ủy khen thưởng.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ 22 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020). Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Huyện ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp và lãnh đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra. Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy mà trọng tâm là NQ Trung ương 6,7,8 khóa 12, Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018; Chỉ thị số 02, Kế hoạch 93a của UBND tỉnh. Kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết đảm bảo phù hợp với thực tiễn, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

          Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được thực hiện đảm bảo theo đúng nguyên tắc, dân chủ, đúng quy trình và có nhiều đổi mới. Trong năm 2018, Ban thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo hoàn thành việc giải thể Đảng bộ bộ phận, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, ĐH Hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023, làm tốt việc lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, đã hoàn thành và đang triển khai thực hiện hiện 16/17 nhiệm vụ. Đến nay, huyện nhà đã hoàn thành hợp nhất chi bộ tại 12 thôn có từ 2 chi bộ trở lên; có 9/81 thôn hoàn thành chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn; 43/81 thôn hoàn thành chủ trương chi hội trưởng NCT kiêm chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ. Đồng thời ban hành Đề án về rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy trong cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện gắn với thực hiện Quy định số 02 của Tỉnh ủy, chỉ đạo UBND huyện rà soát, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cấp phó trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đảm bảo đúng quy định. Trong năm qua, có 7/41 TCCSĐ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có TCCSĐ yếu kém; tỷ lệ Đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 89,32%; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác XDĐ được các cấp khen thưởng.

          Song song với nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được BTV HU và cấp ủy cơ sở đặc biệt coi trọng. Trong năm 2018, cấp ủy 2 cấp đã kiểm tra 136 đảng viên và 100 tổ chức Đảng; tiến hành giám sát chuyên đề đối với 119 ĐV, 76 tổ chức Đảng; UBKT 2 cấp đã tổ chức kiểm tra 41 ĐV và 18 tổ chức Đảng, tiến hành giám sát chuyên đề đối với 76 đ/c cùng 54 tổ chức Đảng. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những vi phạm, khuyết điểm trong việc chấp hành Điều lệ, Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác dân vận của Đảng, của cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp được gắn với thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề nổi cộm xã hội. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được chú trọng, phương thức lãnh đạo của Huyện ủy được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện; phát huy tốt hơn vai trò điều hành của chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và đoàn thể các cấp. Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã đề ra nhiều chủ trương phát triển KTXH, quốc phòng an ninh và lãnh đạo các cấp, các ngành hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu đề ra, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 195,6 tỷ đồng, tăng 146,8% KH, thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng; có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 18,81 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm; chất lượng giáo dục được giữ vững; Tỷ lệ làng văn hóa đạt 97,5%, có 94,9% số gia đình đạt GĐVH; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,51%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, từ đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

          Với những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018, có 1 chi bộ trực thuộc Huyện ủy được đề nghị BTV Tỉnh ủy tặng cờ; tặng bằng khen cho 1 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 2 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp, 2 tập thể và cá nhân làm tốt công tác XDĐ. 1 cá nhân tiêu biểu được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận. Cùng với đó, còn có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức XDĐ, công tác kiểm tra Đảng, công tác tuyên giáo, dân vận, công tác văn phòng cấp ủy và trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 được BTV Huyện ủy biểu dương, khen thưởng.

          Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Đoàn Văn Hòa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đạt được trong năm 2018, đồng thời gợi mở thêm những nhiệm vụ, giải pháp để cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Hùng Nam - TUV, Bí thư Huyện ủy đã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Đoàn Văn Hòa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy các cấp trong huyện cần thực hiện trong thời gian tới. Đó là lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị tiến tới tổ chức thành công ĐH Đảng các cấp huyện Kim Động, nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ trong năm 2019. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công ĐH Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ 6, TƯ 7 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, trong đó đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành với quyết tâm chính trị cao, đặc biệt là làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần NQ TU7, TU8 khóa XII, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo thực hiện các chủ trương đột phá về phát triển KTXH; huy động các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2019. Thực hiện quyết liệt công tác giải tỏa các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép. Tăng cường quản lý, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn. Trước mắt, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức sản xuất vụ xuân 2019 theo đúng kế hoạch, lịch thời vụ; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho người có công, các đối tượng chính sách xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, giao lưu với tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ cũng như các hoạt động mừng Đảng mừng xuân, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân vui Tết đón xuân./.

Một số hình ảnh của buổi tổng kết:

 

Mỹ Lệ - Đài truyền thanh huyện