Tài liệu Tuyên truyền Dịch tả lợn Châu phi

Văn bản chỉ đạo điều hành

QĐ thành lập BCĐ huyện.doc

Phân công nhiệm vu BCD huyện.doc

CV 110 triển khai công văn số 403 của tỉnh.doc

CV 746.2018 của huyện.doc

CV 96 tăng cường chống dịch.doc

CV 102 triển khai cấp bách các bp.doc

KH 100 -dịch tả lợn châu phi.doc

KH 30 ứng phó khẩn cấp.doc

CV tang cuong tuyen truyen phong chong dich ta lon Chau Phi.doc

Nội dung tuyên truyền

Nội dung tuyen truyen ve phong chong benh dich ta lon Chau Phi.pdf

Tai lieu tuyen truyen Dich ta lon Chau Phi cua Cuc thong tin co so.pdf

Một số gợi ý về băng zôn.doc

so tay.doc

 

Phòng VHTT