Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Động thông báo tuyển dụng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Động thông báo tuyển dụng: 


Tải thông báo:BQL xay dung huyen Kim Dong tuyen dung.pdf

 

 

 

BQLdự án đầu tư xây dưng huyện Kim Động