Luật quản lý thuế

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020
  • TRÍCH YẾU:Luật Quản lý thuế
  • SỐ HIỆU:38/2019/QH14
  • LOẠI VĂN BẢN:Luật / Bộ Luật
  • LĨNH VỰC:Thuế - Lệ phí
  • NGÀY BAN HÀNH:13/06/2019
  • NGÀY HIỆU LỰC:01/07/2020
  • CƠ QUAN BH:Quốc hội
  • NGƯỜI KÝ:Nguyễn Thị Kim Ngân
  • ĐÍNH KÈM: Luật quản lý thuế.pdf

 

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện