Luật phòng, chống tham nhũng

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019
  • TRÍCH YẾU:Luật Phòng, chống tham nhũng
  • SỐ HIỆU:36/2018/QH14
  • LOẠI VĂN BẢN:Luật / Bộ Luật
  • LĨNH VỰC:Nội chính - Pháp luật
  • NGÀY BAN HÀNH:20/11/2018
  • NGÀY HIỆU LỰC:01/07/2019
  • CƠ QUAN BH:Quốc hội
  • NGƯỜI KÝ:Nguyễn Thị Kim Ngân
  • ĐÍNH KÈM:Luật Phòng chống tham nhũng.pdf

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện