Luật giáo dục

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020
  • TRÍCH YẾU:Luật Giáo dục
  • SỐ HIỆU:43/2019/QH14
  • LOẠI VĂN BẢN:Luật / Bộ Luật
  • LĨNH VỰC:Giáo dục - Đào tạo
  • NGÀY BAN HÀNH:14/06/2019
  • NGÀY HIỆU LỰC:01/07/2020
  • CƠ QUAN BH:Quốc hội
  • NGƯỜI KÝ:Nguyễn Thị Kim Ngân
  • ĐÍNH KÈM:Luật Giáo dục 2019.pdf

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện