Luật phòng , chông tác hại của rượu bia và thuốc lá

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020
  • TRÍCH YẾU:Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
  • SỐ HIỆU:44/2019/QH14
  • LOẠI VĂN BẢN:Luật / Bộ Luật
  • LĨNH VỰC:Kinh tế - Xã hội
  • NGÀY BAN HÀNH:14/06/2019
  • NGÀY HIỆU LỰC:01/01/2020
  • CƠ QUAN BH:Quốc hội
  • NGƯỜI KÝ:Nguyễn Thị Kim Ngân
  • ĐÍNH KÈM:Luật phòng , chông tác hại của rượu bia và thuốc lá.pdf

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện