Phê duyệt Đồ án lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035

 

Tải tại đây: 2637.QĐ phê duyệt QH vùng huyện Kim Động 19.11.pdf

 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện