Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng vurus nCoV

 

Đoàn Tiệp (ST)

Bộ Y tế