Dự thảo kết quả xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2019 của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Tải dự thảo: du thao ket qua xay dung NTM 2019 Kim Dong.doc

Phòng VHTT