Bản đồ và thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035

 

Tải bản đồ: 02 - HIEN TRANG 1 .jpg

Danh mục bản vẽ: DANH-MUC-BAN-VE-KIM-DONG.docx

Quy định quản lý: QĐQL QH VH Kim Động - Hưng Yên 2-12-2019.pdf

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đến 2035:QH VUNG HUYEN KIM DONG 3-12-2019.pdf