Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh

Vừa qua, Bộ Y tế đã phối hợp Thông tấn xã Việt Nam xây dựng các infographics Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh. Trân trọng giới thiệu đến người dân và cộng đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Y tế