Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Xá lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong 2 ngày 18 và sáng ngày 19/3 Đảng bộ xã Vĩnh Xá đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Hùng Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ; đ/c Bùi Văn Phúc - Phó BTTT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Văn Học – PBT huyện ủy, CT UBND huyện cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của huyện, cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên của toàn đảng bộ đã về dự.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, Song Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Xá đã phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực... Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%, 100% số làng đạt làng văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%, năm 2017 xã Vĩnh Xá được công nhận xã NTM. Trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm 100% chi bộ đạt HTNV, 20% chi bộ HTSX NV, trên 90% Đảng viên HTTNV, 5 năm kết nạp được 28 đảng viên. Các lĩnh văn hóa –xã hội có nhiều khởi sắc. Sự nghiệp y tế, giáo dục đào tạo, an sinh xã hội  đạt kết quả cao. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã  Vĩnh Xá đề ra phương hướng, mục tiêu chủ yếu, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, thống nhất ý chí, hành động, thực hiện dân chủ trong Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội… Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Xá nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII được tổ chức trong thời gian tới.

Hình ảnh khác:

 

Hoàng Dân - Đài truyền thanh huyện