Ban Thường trực Ủy ban MTTM Việt Nam huyện Kim Động xây dựng kế hoạch phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thực hiện Kế hoạch số 37/KH-MTTQ-BTT ngày 18/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên và Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động về việc phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xây dựng Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 25/3/2020 phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid 19.

Tải Kế hoạch tại đây: 19.KH-MTTQ-BTT.pdf

BTT UBMTTQ Việt Nam huyện Kim Động