CÁC KHỐI, BAN, NGHÀNH, ĐOÀN THỂ HUYỆN

 

I. CÁC ĐOÀN THỂ HUYỆN

1. Hội Chữ thập đỏ

2. Hội Nông dân

3. Liên đoàn Lao động huyện

4. Hội phụ nữ

5. Huyện đoàn

6. Hội Cựu chiến binh

II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

1. Đài truyền thanh huyện

2. Trung tâm Văn hóa thể thao và du lịch

3. Hạt giao thông

III. CÁC ĐƠN VỊ KHỐI NỘI CHÍNH

1. Viện KS nhân dân

2. Toàn án nhân dân

3. Công an huyện

4. BCH Quân sự huyện

IV. CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN

1. Bảo hiểm xã hội huyện

2. Chi cục thuế huyện

3. Ngân hàng chính sách

4. Điện lực Kim Động

V. CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1. Thị trấn Lương Bằng

2. Xã Toàn Thắng

3. Xã Nghĩa Dân

4. Xã Phạm Ngũ Lão

5. Xã Vĩnh Xá

6. Xã Chính Nghĩa

7. Xã Nhân La

8. Xã Vũ Xá

9. Xã Hiệp Cường

10. Xã Song Mai

11. Xã Đồng Thanh

12. Xã Ngọc Thanh

13. Phú Cường

14. Xã Hùng Cường

15. Xã Hùng An

16. Xã Mai Động

17. Xã Phú Thịnh

18. Xã Đức Hợp

19. Xã Thọ Vinh

VI. CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TRƯỜNG HỌC

1. Khối THCS

2. Khối THCS