https://ncov.moh.gov.vn/

Huyện Ủy Kim Động

Đăng ngày 22 - 07 - 2013
Lượt xem: 765
100%

 

 

 

HUYỆN ỦY HUYỆN KIM ĐỘNG

Điện thoại:
Email:
Địa chỉ: Trụ sở làm việc Huyện Ủy Kim Động - Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

 
 
Trụ sở làm việc Huyện Ủy huyện Kim Động

 

 

 

     
 

BAN THƯỜNG VỤ HUYÊN ỦY HUYÊN KIM ĐỘNG

 

Đ/c: Phạm Thái Sơn
Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy

Đ/c: Nguyễn Chi Hội
Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

 

Đ/c: Bùi Văn Phúc
Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

     
>

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

Đ/c: Nguyễn Viết Quý
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Đ/c: Vũ Thị Chanh
Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c:
Huyện ủy viên - Trưởng Ban Tổ chức

 

Đ/c:
Huyện ủy viên - Trưởng ban Tuyên Giáo

Đ/c:
Huyện ủy viên - Chủ nhiệm UBKT HU

 

Đ/c:
Huyện ủy viên - Trưởng Ban Dân vận HU

Đ/c:
Huyện ủy viên - Trưởng BCH QS huyện 

 

Đ/c:
Huyện ủy viên - Trưởng Công An huyện

Đ/c:
Huyện ủy viên -

 

Đ/c:
Huyện ủy viên -

Đ/c:
Huyện ủy viên -

 

Đ/c:
Huyện ủy viên -

Đ/c:
Huyện ủy viên -

 

Đ/c:
Huyện ủy viên -

 
     

 

   
     
 
 

 

I. GIỚI THIỆU

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

II. CÁC BAN

1.   Văn phòng Huyện Ủy
2.   Ban Tổ chức
3.   Ban Dân vận
4.   Ban Tuyên Giáo
5.   Ủy ban Kiểm tra

 

 

 

Tin mới nhất

Huyện ủy huyện Kim Động(06/12/2012 2:56 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
354 người đang online