Công khai Dự toán ngân sách năm 2018 huyện Kim Động

Đăng ngày 15 - 01 - 2018
Lượt xem: 139
100%

 

Quyết định việc công bố công khia Dự toán ngân sách 2018 huyện Kim Động: QD cong bo cong khai tai chinh 2018.pdf

Bảng cân đối ngân sách huyện Quý I/2018: Bang can doi NS huyen Quy I.pdf

Tin mới nhất

Công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 huyện Kim Động(05/08/2021 10:09 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước(19/01/2021 10:32 SA)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 huyện Kim Động(14/01/2021 10:34 SA)

Quyết định công bố công khia quyết toán ngân sách 2019(14/10/2020 3:51 CH)

Quyết định công bố công khai ngân sách năm 2020(08/01/2020 9:58 SA)

Công khai Dự toán ngân sách năm 2019 huyện Kim Động(05/07/2019 8:48 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
634 người đang online