Danh mục các dự án thu hút đầu tư tại huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 22 - 11 - 2019
Lượt xem: 5056
100%

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ TẠI HUYỆN KIM ĐỘNG, TỈNH HƯNG YÊN

 

A- ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP:

I. DỰ ÁN 1:

Dự án công nghiệp sạch DĐK

1. Địa điểm: Tại các xã Toàn Thắng, Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão

Mô tả địa điểm: Dự án nằm cách đường nối hai cao tốc cầu Giẽ Ninh Bình với cao tốc Hà Nội,- Hải Phòng khoảng 4Km, cách tuyến đường tỉnh 378 khoảng 5Km (Đê sông Hồng đi Hà Nội) nằm cạnh tuyến QL39 rất thuận lợi về giao thông đường bộ đi các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương và thành phố Hà Nội.

2. Mục tiêu: Thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch và các dự án nông nghiệp sạch, không ảnh hưởng môi trường, tiết kiệm tài nguyên đất.

3. Quy mô: Diện tích KCN: 200 ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Hiện tại là đất nông nghiệp, hiện huyện đang tiến hành các bước thu hồi đất, đền bù, GPMB (giai đoạn 1, khoảng 100ha)

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn do Nhà đầu tư.

7. Tiến độ dự án: 2016 - 2020

8. Thực trạng dự án: Dự án KCN sạch đã được Chính phủ phê duyệt

9. Các chính sách ưu đãi: Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Hưng Yên.

10. Hỗ trợ của huyện Kim Động

1. Về giải phóng mặt bằng: Huyện Kim Động có trách nhiệm chỉ đạo, thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, phối hợp tổ chức thực hiện các bước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Cùng với Nhà đầu tư và các ngành liên quan triển khai phương án cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: Đối với thẩm quyền giải quyết của huyện, sẽ thực hiện các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

11. Địa chỉ liên hệ: UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

II. DỰ ÁN 2:

Cụm Công nghiệp Hùng An

1. Địa điểm: Xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Mô tả địa điểm: Cụm công nghiệp Hùng An nằm cạnh đường huyện 71, chiều rộng nền, mặt đường nhựa 7.5m, quy hoạch đã được UBND Hưng Yên phê duyệt với quy mô đường cấp III đồng bằng Bn= 12m, Bm= 11m, vị trí cụm công nghiệp Hùng An cách đường QL39 khoảng 4Km. Hiện tại cụm công nghiệp chưa có Doanh nghiệp đến đầu tư.

2. Mục tiêu: Thu hút các dự án về công nghiệp, đặc biệt là các dự án nông nghiệp sạch và nông nghiệp chất lượng cao

3. Quy mô: Diện tích: 20 ha. Cụm công nghiệp Hùng An đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 248/QĐ- UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025;

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn của Nhà đầu tư .

7. Tiến độ dự án: 2018- 2020 và những năm tiếp theo

8. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế- xã hội của huyện; thu hút lao động, giải quyết việc làm cho địa phương

9. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Hưng Yên.

10. Hỗ trợ đầu tư của huyện, tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng: Huyện Kim Động có trách nhiệm chỉ đạo, thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, phối hợp tổ chức thực hiện các bước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, UBND huyện cùng với Nhà đầu tư và các ngành liên quan triển khai phương án cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: Đối với thẩm quyền giải quyết của huyện, các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

11. Địa chỉ liên hệ: UBND huyện Kim Động để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

III. DỰ ÁN  3:

Cụm Công nghiệp Phú Thịnh

1. Địa điểm: Xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng yên

Mô tả địa điểm: Cụm công nghiệp Phú Thịnh nằm cạnh đường huyện 71, chiều rộng nền, mặt đường hiện tại là đường nhựa 7.5m, quy hoạch đã được UBND Hưng Yên phê duyệt với quy mô đường cấp III đồng bằng, vị trí cụm công nghiệp Phú Thịnh cách đường QL39 khoảng 4Km, cách sông Hồng khoảng 2,5Km, cụm công nghiệp Phú Thịnh đã có 01 Doanh nghiệp đến đầu tư. Hiện nay, UBND huyện Kim Động đang lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp này.

2. Mục tiêu: Sau khi dự án hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế- xã hội của huyện; thu hút lao động, giải quyết việc làm cho địa phương, nâng tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp trên địa bàn

3. Quy mô: Diện tích: 25 ha. Cụm công nghiệp Phú Thịnh đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số số 248/QĐ- UBND của UBND tỉnh Hưng về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và đnh hưng đến năm 2025;

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn của Nhà đầu tư.

7. Tiến độ dự án: 2019- 2020

8. Thực trạng dự án: Hiện nay đã có 1 Doanh nghiệp đến đầu tư

9. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế- xã hội của huyện; thu hút lao động, giải quyết việc làm cho địa phương

10. Các chính sách ưu đãi: Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Hưng Yên.

12. Hỗ trợ đầu tư của huyện

1. Về giải phóng mặt bằng: Huyện Kim Động có trách nhiệm chỉ đạo, thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, phối hợp tổ chức thực hiện các bước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Cùng với Nhà đầu tư và các ngành liên quan triển khai phương án cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: UBND huyện Kim Động để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

IV. DỰ ÁN 4:

CỤM CÔNG NGHIỆP VŨ XÁ 1

1. Địa điểm: Xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Mô tả địa điểm: Cụm công nghiệp Vũ Xá nằm cạnh đường nối hai cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình với cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, đường tỉnh 377 rất thuận lợi về giao thông đường bộ và cạnh Chợ đầu mối nông sản Miền Bắc rộng 80ha.

2. Mục tiêu: Thu hút các dự án công nghệ cao, Dự án nông nghiệp sạch

3. Quy mô: Diện tích nghiên cứu khoảng: 70 ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2019 – 2020 và các năm tiếp theo

8. Thực trạng dự án: Đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định số 530/QĐ- UBND ngày 09/02/208 về xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035. Đến nay, huyện đang trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch.

9. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế- xã hội, thu hút lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương.

10. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Hưng Yên.

11. Hỗ trợ đầu tư của huyện

1. Về giải phóng mặt bằng: Huyện Kim Động có trách nhiệm chỉ đạo, thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, phối hợp tổ chức thực hiện các bước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Cùng với Nhà đầu tư và các ngành liên quan triển khai phương án cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: UBND huyện Kim Động để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

V. DỰ ÁN 5:

CỤM CÔNG NGHIỆP PHẠM NGŨ LÃO- NGHĨA DÂN

1. Địa điểm: Xã Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, huyện Kim Động và xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Mô tả địa điểm: Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão- Nghĩa Dân nằm cạnh đường nối hai cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình với cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, QL 38 rất thuận lợi về giao thông đường bộ.

2. Mục tiêu: Thu hút các dự án theo các ngành nghề: Sản xuất, gia công dày dép, may mặc, sản xuất gia công cơ khí, chế biến nông sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ…

3. Quy mô: Diện tích nghiên cứu khoảng: 75 ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2019 – 2020 và các năm tiếp theo

8. Thực trạng dự án: Đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định số 530/QĐ- UBND ngày 09/02/208 về xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035. Đến nay, huyện đang trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch, phê duyệt thành lập Cụm CN.

9. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế- xã hội, thu hút lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương.

10. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Hưng Yên.

11. Hỗ trợ đầu tư của huyện

1. Về giải phóng mặt bằng: Huyện Kim Động có trách nhiệm chỉ đạo, thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, phối hợp tổ chức thực hiện các bước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Cùng với Nhà đầu tư và các ngành liên quan triển khai phương án cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: UBND huyện Kim Động để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

B- ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

I. DỰ ÁN 1:

ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG CCN PHÍA NAM THỊ TRẤN LƯƠNG BẰNG ĐẤU NÔI VÀO ĐƯỜNG NỐI HAI CAO TỐC CẦU GIẼ NINH BÌNH VỚI CAO TỐC HÀ NỘI- HẢI PHÒNG

1. Địa điểm: thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Mô tả địa điểm: Tuyến đường dự kiến đầu tư thuộc CCN phía Nam thị trấn Lương Bằng, nằm cách trung tâm huyện khoảng 500m, điểm đầu tuyến tại Công ty TNHH Thuận Đức thuộc cụm công nghiệp Lương Bằng- Hiệp Cường, điểm cuối đấu vào đường nối hai cao tốc cầu Giẽ Ninh Bình với cao tốc Hà Nội- Hải Phòng kết nối với Chợ đầu mối nông sản Miền Bắc và Cụm công nghiệp Vũ Xá 1.

2. Mục tiêu: Tạo thuận lợi về giao thông đi từ CCN thị trấn Lương Bằng đến đường nối hai cao tốc cầu Giẽ Ninh Bình với cao tốc Hà Nội- Hải Phòng kết nối với đường huyện 376 huyện Ân Thi, ĐH 71 huyện Kim Động để đi các tỉnh lân cận như: TP Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh; đồng thời phát triển, mở rộng thị trấn Lương Bằng về phía Đông.

3. Quy mô: Chiều dài tuyến đường khoảng 2Km, chiều rộng nền đường 80m; chiều rộng mặt đường xe cơ giới 6 làn xe * 3.75m= 22.50m; giải phân cách giữa rộng 29.50m; dải an toàn 2 bên 2*0.5= 1.0m; chiều rộng làn xe thô sơ 2*3.5m= 7.0m; chiều rộng hè đường 2 bên* 10m= 20m. Giai đoạn 1: Mặt đường rộng 11m, hè đường bên phải rộng 10m, lề đất rộng 0.5m.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Hiện trạng đang là đất trồng lúa

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 423 tỷ đồng

6. Hình thức đầu tư: 

7. Tiến độ dự án: 2019 - 2020

8. Thực trạng dự án: Nằm trong quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định số 530/QĐ- UBND ngày 09/02/2018

9. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành sẽ tạo nên tuyến đường giao thông đối ngoại Đông - Tây thị trấn Lương Bằng; mở rộng không gian phát triển đô thị của thị trấn Lương Bằng về phía Đông, phát triển kinh tế xã hội thị trấn Lương bằng nói riêng và huyện Kim Động nói chung.

10. Các chính sách ưu đãi:Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Hưng Yên.

11. Hỗ trợ đầu tư của huyện

1. Về giải phóng mặt bằng: Huyện Kim Động có trách nhiệm chỉ đạo, thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, phối hợp tổ chức thực hiện các bước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về thủ tục hành chính: Cùng với Nhà đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và quy trình đầu tư xây dựng cơ bản

3. Phương thức thực hiện hợp đồng: UBND huyện và Nhà đầu tư sẽ thỏa thuận

13. Địa chỉ liên hệ: UBND huyện Kim Động để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

II. DỰ ÁN 2:

ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG NỐI HAI CAO TỐC CẦU GIẼ- NINH BÌNH VỚI CAO TỐC HÀ NỘI- HẢI PHÒNG KẾT NỐI VỚI ĐT 376 HUYỆN ÂN THI

1. Địa điểm: Xã Vũ Xá, huyện Kim Động và xã Hồng Quang huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Mô tả địa điểm: Tuyến đường dự kiến đầu tư nằm trong quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035

2. Mục tiêu: Nhằm kết nối giao thông đối ngoại giữa hai huyện Ân Thi- Kim Động, tạo thuận lợi về giao thông đi từ KCN thị trấn Lương Bằng đến đường nối hai cao tốc cầu Giẽ Ninh Bình với cao tốc Hà Nội- Hải Phòng kết nối với đường huyện 376 huyện Ân Thi, ĐH 71 huyện Kim Động và để đi các tỉnh lân cận như: TP Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh; đồng thời phát triển, mở rộng thị trấn Lương Bằng về phía Đông.

3. Quy mô: Chiều dài tuyến đường khoảng 2Km, chiều rộng nền đường 50m; chiều rộng mặt đường 22m; giải phân cách giữa rộng 13m; chiều rộng hè đường 2 bên* 7.5m= 15m.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Hiện trạng đang là đất trồng lúa

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 362 tỷ đồng

6. Hình thức đầu tư: 

7. Tiến độ dự án: 2019 - 2020

8. Thực trạng dự án: Nằm trong quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định số 530/QĐ- UBND ngày 09/02/2018

9. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành sẽ tạo nên tuyến đường giao thông đối ngoại Đông - Tây thị trấn Lương Bằng nói riêng và huyện Kim Động nói chung kết nối với huyện Ân Thi

10. Các chính sách ưu đãi:Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Hưng Yên.

11. Hỗ trợ đầu tư của huyện

1. Về giải phóng mặt bằng: Huyện Kim Động có trách nhiệm chỉ đạo, thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, phối hợp tổ chức thực hiện các bước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về thủ tục hành chính: Cùng với Nhà đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và quy trình đầu tư xây dựng cơ bản

3. Phương thức thực hiện hợp đồng: UBND huyện và Nhà đầu tư sẽ thỏa thuận

13. Địa chỉ liên hệ: UBND huyện Kim Động để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

III. DỰ ÁN 3:

NÂNG CẤP, CẢI TẠO, MỞ RỘNG TUYẾN ĐH 71, HUYỆN KIM ĐỘNG

1. Địa điểm: Các xã: Phú Thịnh, Hùng An, Song Mai và thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Mô tả địa điểm: Tuyến đường dự kiến đầu tư có điểm đầu tại QL39 (Cạnh cụm CN Hiệp Cường- Lương Bằng, điểm cuối giao cắt với ĐT 378 tại xã Phú Thịnh- Kim Động kết nối với đường QL 39, ĐT 378 và đường nối hai cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với cao tốc Hà Nội- Hải Phòng.

2. Mục tiêu: Tạo thuận lợi về giao thông đi từ CCN thị trấn Lương Bằng đến đường nối hai cao tốc cầu Giẽ Ninh Bình với cao tốc Hà Nội- Hải Phòng kết nối đi huyện Ân Thi để đi các tỉnh lân cận như: TP Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh; đồng thời phát triển, mở rộng thị trấn Lương Bằng về phía Đông.

3. Quy mô: Chiều dài tuyến đường khoảng 8.8Km, chiều rộng nền đường 12m; chiều rộng mặt đường 11m; chiều rộng lề đường 2 bên * 0.5m= 1m.

4. Hiện trạng: Tuyến đường trên là tuyến đường huyết mạnh của huyện, hiện trạng là đường cấp IV đồng bằng. Nền đường rộng 7.5m, mặt đường 5.5m, lề đường 2 bên *1m=2m, kết cấu mặt đường láng nhựa.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 300 tỷ đồng

6. Hình thức đầu tư: 

7. Tiến độ dự án: 2019 - 2020

8. Thực trạng dự án: Tuyến đường đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch là đường cấp III đồng bằng tại Quyết định số 3353/QĐ- UBND ngày 29/12/2017.

9. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành sẽ tạo nên tuyến đường giao thông đối ngoại Đông - Tây; tạo thuận lợi cho việc lưu thông giữa huyện Kim Động với huyện Ân thi và đi các tỉnh lân cận.

10. Các chính sách ưu đãi:Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Hưng Yên.

11. Hỗ trợ đầu tư của huyện

1. Về giải phóng mặt bằng: Huyện Kim Động có trách nhiệm chỉ đạo, thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, phối hợp tổ chức thực hiện các bước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về thủ tục hành chính: Cùng với Nhà đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và quy trình đầu tư xây dựng cơ bản

3. Phương thức thực hiện hợp đồng: UBND huyện và Nhà đầu tư sẽ thỏa thuận

13. Địa chỉ liên hệ: UBND huyện Kim Động để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

IV. DỰ ÁN 4:

Cảng trung chuyển hàng hóa

1. Địa điểm: Xã Hùng An, Đức Hợp huyện Kim Động

Mô tả địa điểm: Dự án nằm cạnh sông Hồng và cạnh đường tỉnh 378 rất thuận lợi về giao thông đường bộ và đường thủy nội địa hướng đi các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình….., dự án nằm cách QL39 khoảng 4Km thuận lợi đi các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, thành phố Hà Nội….

2. Mục tiêu: Thu hút các Nhà đầu tư hợp tác đầu tư về lĩnh vực cảng thủy

3. Quy mô: Diện tích xây dựng khoảng 100ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Phần đất bãi ngoài Đê thuộc hai xã Hùng An, Đức Hợp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Căn cứ vào quy mô Nhà đầu tư đề xuất

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư

7. Tiến độ dự án: 2019- 2020 và các năm tiếp theo.

8. Thực trạng dự án: Nằm trong định hướng quy hoạch vùng của huyện Kim Động đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định số 530/QĐ- UBND ngày 09/02/2018.

9. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu trung chuyển hàng hóa từ Hưng Yên đi các tỉnh, thành của miền Bắc và ngược lại.

10. Hỗ trợ đầu tư của huyện

1. Về giải phóng mặt bằng: Huyện Kim Động có trách nhiệm chỉ đạo, thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, phối hợp tổ chức thực hiện các bước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Cùng với Nhà đầu tư và các ngành liên quan triển khai phương án cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

11. Địa chỉ liên hệ: UBND huyện Kim Động để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

C- VỀ DỰ ÁN THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ:

I. DỰ ÁN 1:

CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN MIỀN BẮC

1. Địa điểm: Xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Mô tả địa điểm: Khu vực Dự án nằm trên địa bàn xã Vũ Xá, huyện Kim Động, nằm cạnh đường nối hai cao tốc cầu Giẽ Ninh Bình với cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, cách tuyến đường QL39 khoảng 4Km, cách đường tỉnh 377 khoảng 1.000m rất thuận lợi về giao thông đường bộ đi các tỉnh lân cận như: Hải Dương, Hải Phòng,Thái Bình, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định….

2. Mục tiêu: Là chợ đầu mối cung cấp, giao thương, kết nối, tiêu thụ nông sản các tỉnh, thành của miền Bắc.

3. Quy mô: Diện tích nghiên cứu khoảng: 80ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách.

7. Tiến độ dự án: 2016 – 2020 và các năm tiếp theo

8. Thực trạng dự án: Nằm trong quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định số 530/QĐ- UBND ngày 09/02/2018

9. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu về cung cấp, kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Động và tỉnh Hưng Yên nói riêng, các tỉnh, thành của miền Bắc nói chung.

10. Các chính sách ưu đãi: Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Hưng Yên.

11. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng: Huyện Kim Động có trách nhiệm chỉ đạo thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, phối hợp với các ngành liên quan và Nhà đầu tư tổ chức thực hiện các bước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Phối hợp với Nhà đầu tư, các ngành liên quan nghiên cưu hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: UBND huyện Kim Động để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 II. DỰ ÁN 2:

 

Khu thương mại- Nhà ở Hiệp Cường

1. Địa điểm: Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng yên

Mô tả địa điểm: Vị trí dự kiến đầu tư dự án nằm sát đường QL39, cạnh Bệnh viện Sản- Nhi Hưng yên, cách trung tâm hành chính huyện Kim Động và thị trấn Lương Bằng khoảng 500m.

2. Mục tiêu: Phát triển thương mại- dịch vụ, giải quyết vấn đề về nhà ở cho nhân dân và cán bộ bệnh viện Sản- Nhi

3. Quy mô: Diện tích khoảng 40ha

4. Hiện trạng dự án: Đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư

7. Tiến độ dự án: 2019- 2020

8. Thực trạng dự án: Đã có trong Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035 và đã được BTV Huyện ủy Kim Động có văn bản đồng ý về chủ trương.

9. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở gắn với phát triển thương mại- dịch vụ, tạo cảnh quan môi trường trung tâm thị trấn.

10. Các chính sách ưu đãi:Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Hưng Yên.

11.Hỗ trợ đầu tư của huyện, tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng: Huyện Kim Động có trách nhiệm chỉ đạo thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, phối hợp với các ngành liên quan và Nhà đầu tư tổ chức thực hiện các bước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Phối hợp với Nhà đầu tư, các ngành liên quan nghiên cưu hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

12. Địa chỉ liên hệ: UBND huyện Kim Động để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

 III. DỰ ÁN 3:

Dự án khu nhà ở huyện Kim Động

1. Địa điểm: Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Mô tả địa điểm:

2. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề và nhà phố thương mại để bán với hạ tầng đồng bộ, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân địa phương.

3. Quy mô: 49.159m2. Nhà ở liền kề 153 căn, nhà phố thương mại 127 căn

Về cơ cấu sử dụng đất:Đất xây dựng nhà ở liền kề khoảng 13.812m2, đất xây dựng nhà ở thương mại khoảng 11.461m2, đất giao thông khoảng 21.143m2; đất cây xanh khoảng 2.193m2, đất công trình hạ tầng kỹ thuật khoảng 551m2

4. Hiện trạng dự án: Đất giao cho doanh nghiệp công nghiệp nhưng chưa thực hiện đầu tư.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư:

7. Tiến độ dự án: 2019 – 2020 và những năm tiếp theo

8. Thực trạng dự án: Đang được các sở, ngành tỉnh Hưng Yên thẩm định

9. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại:  Dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng sẽ phát triển KTXT, đặc biệt là lĩnh vực thương mại- dịch vụ. Ngoài ra, dự án khi được khai thác sẽ hình thành một khu vực đô thị hiện đại, khang trang tạo điểm nhấn cho khu đô thị thị trấn Lương Bằng nói riêng và huyện Kim Động nói chung

10. Các chính sách ưu đãi: Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Hưng Yên.

11.Hỗ trợ đầu tư của huyện, tỉnh

1. Về hạ tầng kỹ thuật: Phối hợp với Nhà đầu tư, các ngành liên quan nghiên cưu hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

2. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

12. Địa chỉ liên hệ: UBND huyện Kim Động để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Mời tham gia chỉ định thầu công trình sửa chữa ĐH 71 và ĐH 73 huyện Kim động(27/04/2023 8:49 SA)

  Quyết định về việc bổ sung các Cụm công nghiệp: Đặng Lễ, Kim Động, Chính Nghĩa, huyện Kim Động và...(21/12/2021 2:51 CH)

  Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến...(21/12/2021 2:43 CH)

  Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Kim Động(15/09/2021 10:30 SA)

  Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản tại huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên(11/01/2021 3:41 CH)

  Kim Động tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035 và xúc tiến đầu tư (09/11/2020 8:39 SA)

  Kim Động điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư(03/11/2020 2:34 CH)

  Huyện Kim Động hội nhập và phát triển(28/10/2020 10:58 SA)

  Tình hình giải quyết hồ sơ

  Công khai gửi nhận văn bản

  °
  116 người đang online