CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN” NĂM 2019

Đăng ngày 06 - 05 - 2019
Lượt xem: 170
100%

Ngày 09/4/2019 Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1200/KH-BTP về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019. Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Dự kiến thời gian thi được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2019, chia thành 04 đợt. Mỗi đợt có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ:http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx

Để hưởng ứng và tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 thành công trên địa bàn huyện Kim Động, ngày 04/5/2019 UBND huyện Kim Động ban hành Công văn số 209/UBND-PTP, yêu cầu các phòng, ban,ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn quán triệt, tuyên truyền, động viên, khích lệ toàn thể CBCCVC, người lao động và người dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi đồng thời đăng tải đường Link về cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan mình.

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó).

Tin mới nhất

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch Covid-19(05/09/2021 9:30 SA)

Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 13/5/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với...(24/06/2021 3:46 CH)

Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến(08/04/2021 11:03 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và...(19/03/2021 2:35 CH)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội...(11/02/2021 9:25 SA)

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1887/QĐ-BTP về việc ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng tập huấn...(02/10/2020 2:42 CH)

Tuyên truyền , phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và...(09/09/2020 2:17 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV...(12/03/2020 4:33 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
450 người đang online