Quyết định công bố công khai ngân sách năm 2020

Đăng ngày 08 - 01 - 2020
Lượt xem: 513
100%

 

Ngày 02/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Kim Động ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.

Xem tại đây: QĐ.03.2020.pdf

Tin mới nhất

Quyết định công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2023 huyện Kim Động(19/01/2023 8:07 SA)

Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022(09/01/2023 8:26 SA)

Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022(06/10/2022 8:22 SA)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 huyện Kim Động(13/08/2022 9:05 SA)

Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022(12/07/2022 8:19 SA)

Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2022(11/04/2022 8:16 SA)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Kim Động(19/01/2022 9:25 SA)

Công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 huyện Kim Động(05/08/2021 10:09 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1058 người đang online