https://ncov.moh.gov.vn/

Kim Động tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”, giai đoạn 2000-2020

Đăng ngày 22 - 10 - 2020
Lượt xem: 187
100%

Sáng ngày 20/10, tại Hội trường lớn của huyện, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000-2020. Dự chỉ đạo Hội nghị có đ.c Đoàn Văn Hòa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đ.c Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đ.c Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đ.c trong Ban thường vụ Huyện ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; lãnh đạo văn phòng thường trực BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh; đại diện phòng chuyên môn Sở Văn hóa TT&DL; trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan; thành viên BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện; Trưởng ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”, Chủ tịch UBMTTQ, công chức văn hóa-xã hội các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Quán triệt và thực hiện kết luận Hội nghị TW 10 (khóa IX) về tiếp tục thực hiện NQ TW5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, những năm qua huyện và các xã, thị trấn đã thành lập, kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” từ huyện đến cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”, từ đó góp phần làm cho cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và người dân nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa trong đời sống xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm tệ nạn xã hội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển KT-XH trên địa bàn. Qua 20 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000-2020 với 5 nội dung và 7 phong trào, huyện nhà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Đến nay, tỷ lệ GĐVH được nâng lên 95% so với thời điểm năm 2000 chỉ đạt hơn 60%; tỷ lệ làng văn hóa tăng từ 17,5% năm 2000 lên 98,7% năm 2020. Hàng năm, trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận và giữ vững cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 17/17 xã, thị trấn có Nhà văn hóa độc lập hoặc hội trường xã đảm bảo quy định; 65/73 thôn có Nhà văn hóa; toàn huyện có hàng chục sân chơi phục vụ nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của người dân. Chất lượng cuộc sống của các gia đình được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%. Việc thực hiện các quy ước, hương ước, cũng như các giá trị văn hóa truyền thống ngày càng được coi trọng, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình ngày càng được nâng cao. Từ việc thực hiện có hiệu quả phong trào “TDĐKXDĐSVH” và các phong trào thi đua yêu nước, đến nay 16/16 xã trong huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM, huyện nhà được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ.c Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Trong đó, cần tiếp tục quán triệt triển khai sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, cán bộ, CCVC và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH trong giai đoạn mới; coi việc tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đối với phong trào là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh của toàn dân, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả NQ ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tập trung nâng cao chất lượng của phong trào, nhất là phong trào “xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH từ huyện đến cơ sở cần thường xuyên rà soát, kiện toàn đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt, đồng bộ, đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội…

Nhân dịp này, có 18 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000-2020 được Chủ tịch UBND huyện biểu dương, tặng Giấy khen.

Hình ảnh khác:

 

Tin mới nhất

Đối mới hoạt động giáo dục STEM hấp dẫn học sinh(24/12/2020 11:04 SA)

THCS Lê Quý Đôn, Kim Động, Hưng Yên: Tổ chức Ngày hội STEM – Tri ân người truyền lửa để xây dựng...(24/11/2020 11:01 SA)

Trường THCS, MN xã Chính Nghĩa đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1(17/11/2020 8:40 SA)

Tin Khai giảng năm học mới 2020-2021 huyện Kim Động(07/09/2020 10:36 CH)

Hội nghị trực tuyến của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19(08/08/2020 9:57 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch bệnh Covid-19(03/08/2020 3:07 CH)

Trung tướng Lương Tam Quan, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc Thứ trưởng Bộ Công an dâng hương tại Đền...(27/07/2020 9:18 SA)

Các đồng chí Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân Kỷ niệm ngày Thương binh...(23/07/2020 3:37 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
331 người đang online