Công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đến 2035

Đăng ngày 05 - 12 - 2019
Lượt xem: 172
100%

 

Tin mới nhất

Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản tại huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên(11/01/2021 3:41 CH)

Kim Động tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035 và xúc tiến đầu tư (09/11/2020 8:39 SA)

Kim Động điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư(03/11/2020 2:34 CH)

Huyện Kim Động hội nhập và phát triển(28/10/2020 10:58 SA)

Công bố Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Phạm...(14/08/2020 5:11 CH)

Công nhận Khu vực xã Nghĩa Dân đạt tiêu chí đô thị loại V(31/12/2019 8:44 SA)

Công nhận Khu vực xã Toàn Thắng đạt tiêu chí đô thị loại V(31/12/2019 8:37 SA)

Bản đồ và thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035(10/12/2019 3:11 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
66 người đang online