Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Đăng ngày 01 - 01 - 2020
Lượt xem: 418
100%

 

Tên thủ tục
 

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

Lĩnh vực

Xây dựng

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.
d) Cơ quan phối hợp:

Cách thức thực hiện


Trực tiếp tại UBND huyện

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

   

Trình tự thực hiện

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển lên cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện để kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đề người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy giao hẹn cho người nộp.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc (kể từ ngày phòng chuyên môn tiếp nhận hồ sơ hợp lệ)

Phí

Quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Lệ Phí

Quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết

(1) Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh QHXD của chủ đầu tư;

(2) Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;

(3) Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch;

(4) Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;

(5) Các phụ lục tính toán kèm theo;

(6) Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định;


(7) Các văn bản pháp lý có liên quan.

* Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn thành phần hồ sơ gồm: (1), (2), (3), (4), (6), (7) và:

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch;

- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng;

- Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện


Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Biểu mẫu đính kèm

 

Kết quả thực hiện


Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

 

Tin mới nhất

Lĩnh vực Xây dựng(31/03/2021 10:33 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
64 người đang online