https://ncov.moh.gov.vn/

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phù Cừ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 13 - 08 - 2020
Lượt xem: 292
100%

Ngày 12.8, Đảng bộ huyện Phù Cừ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Huy Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên; Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đoàn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Quốc Văn, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Cùng dự có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các tướng lĩnh công an, quân đội là người con quê hương huyện Phù Cừ…

 

Các đại biểu dự đại hội

Các đại biểu dự đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đồng thời quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác dân vận; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, được quan tâm lãnh đạo thực hiện với những mục tiêu, giải pháp đồng bộ, thống nhất từ huyện đến cơ sở; vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy... Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 469 đảng viên mới. Qua đánh giá, phân loại huyện có 42,8% số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; trên 60% số chính quyền cơ sở đạt vững mạnh; 95% số đoàn thể đạt vững mạnh hoặc xuất sắc. 

Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thông qua các chương trình, đề án cụ thể, đạt được những kết quả nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 11,48%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 52 triệu đồng, năm 2020 ước đạt 56 triệu đồng; giá trị thu trên 1 ha canh tác năm 2019 đạt 174 triệu đồng, năm 2020 ước đạt 185 triệu đồng; hệ thống giao thông, được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ; có thêm 13 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020; 88,9% số làng được công nhận danh hiệu làng văn hóa...; 13/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; hàng năm, đào tạo nghề ngắn hạn cho trên 600 lao động và tạo việc làm mới cho khoảng 1,5 nghìn lao động...

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, đại hội đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, gia tăng giá trị sản phẩm; phát triển nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường. Tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thương mại và dịch vụ, chú trọng hơn ở các khu vực trung tâm, trọng điểm để thúc đẩy lan tỏa phát triển. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ thông qua việc đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ giữa các cấp và luân chuyển ở các ngành trong cùng cấp. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, đại hội đã tập trung thảo luận, đề ra một số chỉ tiêu cơ bản: Phấn đấu hằng năm có từ 80% đến  90% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), hàng năm kết nạp từ 60 đảng viên mới trở lên; từ 70% đến 80% số chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; có từ 80% đến 90% số MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh hoặc xuất sắc; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm từ 11% đến 12%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 115 triệu đồng; giá trị thu trên 1 ha canh tác đạt 250 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%; có 10/13 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 100% các xã còn lại đạt nông thôn mới nâng cao; 70% số khu dân cư kiểu mẫu; thị trấn Trần Cao phấn đấu đạt đô thị loại IV; xã Đình Cao phấn đấu đạt đô thị loại V; tiếp tục nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông nông thôn… 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung Đảng bộ huyện Phù Cừ cần tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, như: Cần có đề án, kế hoạch, lộ trình, bước đi, giải pháp… cụ thể trong phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Phù Cừ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Chính phủ, nhất là Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; xác định trong những năm tới sản xuất nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu và trụ cột kinh tế, đi kèm với đó là các giải pháp thực hiện cụ thể. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, chú trọng phát hiện, đào tạo nhân tài; giữ vững chuẩn quốc gia về y tế tại 100% số xã, thị trấn; quan tâm chăm lo tôn tạo và phát huy giá trị các công trình, di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch; quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách, bảo đảm an sinh xã hội theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”; tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ…

Đại hội đã biểu quyết, thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình. Theo đó, các đại biểu nhất trí số lượng Ban Chấp hành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí. Đại hội đã bầu 32 đồng chí (khuyết 1 đồng chí) vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất (11.8), đại hội đã tiến hành phiên trù bị với các nội dung: Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội; bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc của đại hội, quy chế, nội quy đại hội… 

Theo chương trình, ngày mai 13.8, đại hội bước sang ngày làm việc thứ ba với các nội dung: Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ; báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và bế mạc.

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp(27/10/2020 2:45 CH)

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công(24/07/2020 10:12 SA)

Đại tướng Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ huyện Văn Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025(22/07/2020 10:06 SA)

Ủy ban nhân dân tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6...(19/06/2020 3:58 CH)

Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”(20/05/2020 1:34 CH)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Chỉ thị số 11 về việc tiếp tục thực hiện quyết...(17/04/2020 9:26 SA)

Hưng Yên phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19(21/03/2020 5:20 CH)

Hưng Yên: Tạm ngừng các hoạt động, kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí tập trung đông người để...(21/03/2020 5:17 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
297 người đang online