https://ncov.moh.gov.vn/

Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Đăng ngày 12 - 01 - 2021
Lượt xem: 31
100%

 

 

Tin mới nhất

Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Kim Động năm 2021(21/01/2021 7:40 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND huyện về phòng, chống dịch Covid-19(07/12/2020 4:28 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
415 người đang online