Ban Tuyên giáo triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác đào tạo bồi dưỡng LLCT nghiệp vụ năm 2021

Đăng ngày 22 - 01 - 2021
Lượt xem: 143
100%

Chiều ngày 20/1, Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức Hội nghị triển triển khai công tác tuyên giáo, công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ năm 2021. Dự chỉ đạo Hội nghị có đ.c Trần Thị Tuyết Nhung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện ; Lãnh đạo các Ban XDĐ và Văn phòng Huyện ủy ; Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội huyện ; đại diện lãnh đạo các ngành khối tuyên truyền, khoa giáo huyện ; lãnh đạo, chuyên viên, giảng viên Ban tuyên giáo Hu, Trung tâm chính trị huyện ; Bía thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, trưởng ban Tuyên giáo, Báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy các xã, thị trấn trong toàn huyện.

 

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, chủ động làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trên địa bàn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ huyện. Trong đó, đã tham mưu giúp BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện lĩnh vực tuyên giáo, triển khai học tập, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; xây dựng Kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ 23; đưa nội dung học tập và làm theo tư tuwngr, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Đặc biệt, ngành tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện nhà đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới ; Năm 2020, Đảng bộ huyện tổ chức thành công ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23 làm điểm của tỉnh, được BTV Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đã góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới ĐH XIII của Đảng, đồng thời, sau Đại hội, kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả ĐH Đảng các cấp, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy Ban tuyên giáo từ huyện đến cơ sở sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức 2 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 160 lượt cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở ; ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nhiệm vụ công tác tuyên giáo ; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tại 10 đơn vị. Công tác tuyên truyền được các đơn vị, địa phương trong huyện tích cực triển khai thực hiện, trong đó tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện và cơ sở, các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm ; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ ; tuyên truyền công tác chuẩn bị và kết quả tổ chức ĐH Đảng các cấp, công tác xây dựng NTM… Trong năm 2020, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm chính trị huyện duy trì tổ chức các hội nghị báo cáo viên hàng tháng ; duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Biên tập trang thông tin điện tử của huyện kịp thời thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Ban đã tiếp nhận và kịp thời cấp phát hơn 65.000 cuốn Bản tin Thông báo nội bộ của tỉnh, phát hành gần 4.800 cuốn Bản tin tổng hợp phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, và tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM 2020, cùng sổ tay nghiệp vụ các loại, phục vụ đắc lực cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại địa phương, cơ sở. Bên cạnh đó, đội ngũ cộng tác viên dự luận xã hội tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo cấp trên kiểm tra, xử lý ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, mở 28 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho hơn 2.400 học viên, đạt 100% chỉ tiêu năm, đồng thời biên soạn, phát hành lịch sử Đảng, phối hợp đưa nội dung giáo dục lịch sử truyền thống, lịch sử địa phương vào nội dung chương trình giảng dạy của nhà trường...

Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ huyện  trong năm 2021, ngành Tuyên giáo huyện nhà tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tham mưu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ chí Minh dịp 19/5 ; tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 và BTV Huyện ủy tăng cường định hướng, thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là dịp trước, trong và sau Đại hội lần thứ 13 của Đảng, cũng như trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp… Phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ năm 2021 cho hơn 2.300 học viên, góp phần nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới…

Tin mới nhất

Huyện nhà tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử(01/03/2021 8:11 SA)

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất: Thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại...(09/02/2021 9:11 CH)

Hội Nông dân huyện tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ...(27/01/2021 3:37 CH)

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam huyện tổng kết công tác mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ...(27/01/2021 3:25 CH)

Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021(16/01/2021 10:50 SA)

Gặp mặt thường niên Hội hưu trí khối Dân chính Đảng huyện năm 2020(25/12/2020 9:24 SA)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng trao tặng Huy hiệu Đảng tại xã Chính Nghĩa(18/12/2020 2:31 CH)

Đồng chí Bí thư huyện ủy thăm, tặng quà chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Ngọc Đồng(18/12/2020 11:23 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
568 người đang online