Hội Nông dân huyện tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2021

Đăng ngày 27 - 01 - 2021
Lượt xem: 118
100%

Sáng ngày 26/1, Ban chấp hành Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Trần Thị Tuyết Hương - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đ.c Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đ/c Nguyễn Đăng Duy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đ.c Đinh Quang Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; BCH Hội nông dân huyện khóa XI; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Với hơn 29.200 hội viên tham gia sinh hoạt ở 17 cơ sở hội trong toàn huyện, năm 2020, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và Hội cấp trên cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp Hội trong huyện đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân năm 2020. Cùng với chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong năm qua, Hội Nông dân còn đặc biệt coi trọng hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2020, Hội ND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn, thành lập 7 chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác , HTX và 6 mô hình kinh tế tập thể trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi ở các địa phương, góp phần tích cực hỗ trợ người nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu bền vững.

Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động công tác Hội, do vậy các cấp Hội ND trong huyện đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào. Qua bình xét, năm 2020 toàn huyện có hơn 6.000 hộ SXKD giỏi các cấp, trong đó 42 hộ SXKD giỏi cấp Trung ương; 170 hộ SXKD giỏi cấp tỉnh; hơn 1.200 hộ SXKD giỏi cấp huyện; và hơn 4.500 hộ SXKD giỏi cấp xã. Thông qua phong trào, có 85 hộ đã hỗ trợ 57 hộ khác về cây giống, con giống, công kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả và rau màu các loại để phát triển sản xuất, tăng thu nhập; giúp hội viên có việc làm ổn định. Tiêu biểu như mô hình nuôi vịt, trồng cây ăn quả gia đình anh Ngô Đức Thắng (xã Phạm Ngũ Lão), mô hình trồng cúc hoa gia đình ông Đào Văn Nguyện (xã Hùng An)... mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Các cấp Hội Nông dân trong huyện còn đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi và cung ứng phân bón trả chậm, chuyển giao KHKT và đào tạo nghề cho nông dân, mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với giúp hội viên vay vốn để mở rộng, phát triển sản xuất thông qua các dự án của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, đến nay, Hội ND huyện còn phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn giải ngân nguồn vốn hơn 376 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 5.600 hộ gia đình được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống...  

Bên cạnh đó, phát huy vai trò trung tâm nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và củng cố, giữ vững quốc phòng - an ninh. Nhờ triển khai có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân, đã góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Với mục tiêu xây dựng tổ chức Hội ND ngày càng vững mạnh, là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, do vậy năm 2021, các cấp Hội ND trong huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; xây dựng, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể, gắn với ứng dụng KHKT, an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng hoạt động tư vấn, hỗ trợ hội viên, nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phấn đấu trong năm 2021, 100% cơ sở Hội trong toàn huyện hướng dẫn, thành lập mới chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 04; mỗi cơ sở hội xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình tự quản về an ninh trật tự; 60-65% hội viên nông dân đăng ký đạt tiêu chuẩn hộ SXKD giỏi các cấp; xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện tăng tối thiểu tử 10-150 triệu đồng/năm; Quỹ HTND cấp cơ sở tăng tối thiểu 5 triệu đồng/năm; xây dựng ít nhất 1 chuỗi giá trị sản phẩm do nông dân sản xuất; 100% hội viên nông dân thường xuyên được tiếp cận kiến thức, thông tin, thị trường, KHKT – công nghệ cao trong SXNN, cũng như đăng ký, cam kết “đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, tham gia BHYT, thực hiện cải cách hành chính BHXH…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ.c Trần Thị Tuyết Hương, Ủy viên BCH Trung ương Hội ND Việt Nam, TUV, Chủ tịch Hội ND tỉnh và đ.c Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội ND trong huyện đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội ND từ huyện đến cơ sở cần tăng cường công tác tuyên truyền cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐH Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tích cực tham gia bầu cử Đại biểu QH khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo tinh thần Nghị quyết số 10 và Nghị quyết số 4 của Trung ương Hội ND Việt Nam; chú trọng xây dựng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; thực hiện tốt việc tư vấn, hỗ trợ nông dân trong việc vay vốn, nâng cao trình độ sản xuất, nhất là đổi mới tư duy SXNN, liên kết hình thành vùng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, tăng cường áp dụng KH công nghệ gắn với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TSVM…

Nhân dịp này, có nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 được các cấp biểu dương, khen thưởng. Trong đó, có 1 tập thể, 1 cá nhân vinh dự được Trung ương Hội tặng Bằng khen.

Hình ảnh khác:

Tin mới nhất

Huyện nhà tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử(01/03/2021 8:11 SA)

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất: Thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại...(09/02/2021 9:11 CH)

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam huyện tổng kết công tác mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ...(27/01/2021 3:25 CH)

Ban Tuyên giáo triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác đào tạo bồi dưỡng LLCT nghiệp vụ...(22/01/2021 9:05 SA)

Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021(16/01/2021 10:50 SA)

Gặp mặt thường niên Hội hưu trí khối Dân chính Đảng huyện năm 2020(25/12/2020 9:24 SA)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng trao tặng Huy hiệu Đảng tại xã Chính Nghĩa(18/12/2020 2:31 CH)

Đồng chí Bí thư huyện ủy thăm, tặng quà chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Ngọc Đồng(18/12/2020 11:23 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
516 người đang online