Báo cáo công tác TNMT 09 tháng đầu năm 2020

Đăng ngày 15 - 09 - 2020
Lượt xem: 359
100%

 

I. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch

  1. Thuận lợi

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Phòng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện sự phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể trong huyện, UBND các xã, thị trấn với phòng luôn được duy trì thường xuyên.

Bên cạnh đó trong khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cán bộ, chuyên viên trong phòng đều được trang bị đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, của UBND tỉnh và sự hướng dẫn về chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký và cấp Giấy chứng nhận, không để ách tắc gây phiền hà cho người dân, thực hiện lồng ghép việc xét duyệt, thẩm định, kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận giữa UBND cấp xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường để rút ngắn thời gian trong công tác cấp Giấy chứng nhận, tránh những sai sót trong công tác xét duyệt và thẩm định hồ sơ. Từ đó các vi phạm phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường đã được hạn chế. Các thủ tục hành chính về đất đai đã được sửa đổi bổ sung, cải cách theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn các quy trình nhằm dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Công tác bảo vệ môi trường đã được đã được quan tâm nhiều hơn, kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm tăng lên đáng kể, sự phối hợp, vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể trong huyện; cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

2.2. Khó khăn

Chính sách pháp luật đất đai chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, có sự chồng chéo giữa các Luật như: Đất đai, Dân sự, Công chứng, Nhà ở, Luật Giao thông. Giá đất

đất do UBND cấp tỉnh quy định thường thấp hơn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường, vì vậy khi xác định để áp giá đền bù theo quy định của Nhà nước gặp nhiều trở ngại.

          Giá đất đền bù, hỗ trợ để xây dựng các dự án chưa sát với giá thị trường, quá trình quản lý đất đai của địa phương cơ sở chưa chặt chẽ nên công tác xác minh về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất phục vụ công tác bồi thường, giải tỏa cũng gặp nhiều khó khăn làm phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, hoặc chậm bàn giao đất cho công trình.

Nhận thức và ý thức chấp hành quy định về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận của một số đối tượng sử dụng đất còn hạn chế; chậm trễ không thực hiện kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo thông báo của địa phương.

          II. Kết quả thực hiện

          1. Lĩnh vực quản lý đất đai

          1.1. Công tác cấp GCN QSD đất trên địa bàn

          -Đã cấp, cấp đổi, đăng ký biến động đất đai được 2706 hồ sơ trong đó:

+ Cấp GCNQSDĐ đất ở lần đầu 469 hồ sơ

(Kết quả đã cấp đất ở lần đầu đến nay được 31.123 thửa trên tổng số 41.848 thửa cần cấp đạt tỷ lệ 74,37 %). 

+ Cấp mới GCNQSDĐ đất ở khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế 844 hồ sơ;

+ Cấp đổi GCN đất nông nghiệp sau DTĐR được 672 thửa

 (Kết quả đã cấp đổi GCN đất nông nghiệp sau DTĐR được 34.240 thửa trên tổng số 54.522 thửa cần cấp đổi đạt tỷ lệ 62,80 %).

+ Đăng ký biến động đất đai khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế 721 hồ sơ;

- Xử lý đất dôi dư được 17 trường hợp thu nộp ngân sách nhà nước được 1.400.857.000 triệu đồng.

- Đăng ký giao dịch đảm bảo được 1198 hồ sơ.

          1.2. Công tác giải phóng mặt bằng

Phòng đang tham mưu UBND huyện thực hiện GPMB đối với 13 dự án, cụ thể:

Dự án Đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn nối từ ĐH.66 (xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi) đến điểm giao ĐH.60 (xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động); Dự án xây dựng trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng - Điểm trường Động Xá; Dự án tái định cư phục vụ Dự án cải tạo và nâng cấp ĐH 72 đoạn từ đường 378 đến QL 39A 1,93 ha; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Kỹ thuật Khu công nghiệp Kim Động DDK; Dự án Xây dựng Khu Tái định cư lăng mộ đền thờ Tướng quân Phạm Bạch Hổ; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn huyện Kim Động - Đoạn tuyến từ ĐH.73 (xã Đồng Thanh, Kim Động) đến điểm nối với ĐH.59B (Xã Nhuế Dương, Khoái Châu); Dự án đường dây và trạm biến áp 110KV Bãi Sậy xã Toàn Thắng, Nghĩa Dân; Cải tạo, nâng cấp ĐH.72, huyện Kim Động (đoạn từ QL.39 đến Chùa Tiên Tường); Xây dựng Sân vận động huyện Kim Động; Dự án đầu tư xây dựng công trình CBA2-18 của ban chỉ huy quân sự huyện; Bãi đỗ xe, cửa hàng xăng dầu và kinh doanh dịch vụ vận tải, phân phối và lưu trữ hàng hóa của Công ty TNHH Thanh phong Hưng Thịnh Phát tại xã Toàn Thắng; Dự án Xây dựng Nghĩa trang thôn Trà Lâm; Dự án mở rộng trường bắn của Ban chỉ huy quân sự tỉnh xã Hiệp Cường.

Các dự án đang triển khai đều đảm bảo công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự của pháp luật.

1.3. Công tác lập kế hoạch sử dụng đất

- Phòng đã kết hợp với đơn vị tư vấn, UBND các xã, thị trấn rà soát, lập xong Kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 31/3/2020.

- Tham mưu UBND huyện Thông báo số 70/TB-UBND ngày 06/4/2020 về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kim Động trên trang thông tin điện tử của UBND huyện và trụ sở UBND huyện theo quy định.

- Tham mưu lãnh đạo UBND huyện Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 24/4/2020  báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận phê duyệt danh mục dự án bổ sung cần thu hồi đất, trong đó đã rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất làm cơ sở làm việc cho công an cấp xã và các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2020.

- Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Động. Việc lập quy hoạch giai đoạn tiếp theo đang chờ phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 2021 -2030.

          1.4. Công tác thẩm định hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

Tính đến 10/9/2020 đã tiếp nhận được 10 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Đã thẩm định xong 02 hồ sơ; 03 hồ sơ không đủ điều kiện phòng đã trả lời bằng văn bản; các hồ sơ còn lại cán bộ phòng đang thẩm định; tham mưu lãnh đạo UBND huyện thu hồi 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.5. Về Công tác đấu giá dãn dân 3ha các xã, thị trấn

Trong 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất với diện tích 5,52 ha của 03 xã (Thọ Vinh, Đức Hợp, TT Lương Bằng).

- Thực hiện đấu giá 02 xã Nghĩa Dân, Phạm Ngũ Lão được 116 suất, diện tích trúng đấu giá là 1,09ha, thu 126,817 tỷ đồng.

- UBND huyện đã lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho 03 xã Song Mai, Thọ Vinh, Nhân La. Dự kiến đấu giá cuối tháng 9/2020.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường  đã hướng dẫn UBND xã Vĩnh Xá, Đồng Thanh, Toàn Thắng hoàn thiện hồ sơ GPMB và hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Hướng dẫn các xã Mai Động, Đức Hợp, Hùng An, Chính Nghĩa, Hiệp Cường, Ngọc Thanh hoàn thiện hồ sơ xin giá khởi điểm để đấu giá Quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường  cùng UBND xã Nghĩa Dân đã tiến hành bàn giao 05 suất đất Đấu giá tái định cư.

1.6. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn huyện

- Đơn vị tư vấn đã hoàn thiện, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng phòng và UBND các xã thị trấn đã kiểm tra đối soát. Đến nay đã hoàn thiện.

- Tính đến 31/12/2019 tổng diện tích hành chính của huyện là 10.331,98 ha. Trong đó, đất nông nghiệp là 7084,33 ha; đất phi nông nghiệp là 3216,37 ha; đất chưa sử dụng là 31,28 ha.

 So với kỳ kiểm kê đất đai năm 2015, diện tích đất nông nghiệp giảm 42,11 ha, diện tích đất phi nông nghiệp tăng 51,25 ha, đất chưa sử dụng giảm 9,14 ha.

Công tác thống kê, kiểm kê đất đai là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Công tác thống kê đất đai được thực hiện hàng năm, kiểm kê đất đai được thực hiện 5 năm một lần đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật đất đai và hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

1.7. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 93A/KH – UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên

Theo báo cáo các xã tính đến 10/9/2020 có 543 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Trước Chỉ thị 02: 364 trường hợp (Diện tích vi phạm 55.617 m2). Sau Chỉ thị 02: 179 trường hợp , diện tích vi phạm 25.074 m2. (Trong đó, vi phạm mới phát sinh từ 15/12/2019 đến 10/9/2020: 47 trường hợp, vi phạm chủ yếu là san lấp đất, đổ đất, xây lều lán; Tổng diện tích vi phạm 12.477,4 m2, cụ thể tại các xã : xã Thọ Vinh 01 trường hợp, xã Đồng Thanh 02 trường hợp, xã Đức Hợp 04 trường hợp, xã Hiệp Cường 06 trường hợp, xã Vĩnh Xá 05 trường hợp, xã Hùng An 04 trường hợp, xã Toàn Thắng 06 trường hợp, xã Nghĩa Dân 11 trường hợp, xã Vũ Xá 01 trường hợp, thị trấn Lương Bằng 02 trường hợp, xã phú Thịnh 04 trường hợp, xã Phạm Ngũ Lão 01 trường hợp.

Đã giải tỏa được 198 trường hợp, đạt tỷ lệ 35,36% so với tổng số trường hợp vi phạm đã rà soát được (trong đó: đã tự tháo dỡ, giải tỏa công trình là 161 trường hợp; đã cưỡng chế 31 trường hợp); 6 trường hợp đã tháo dỡ được 1 phần vẫn còn phải thực hiện tháo dỡ (tổng hợp chung vào 351 trường hợp chưa giải tỏa).

          2. Lĩnh vực môi trường

          2.1. Kết quả thu gom, vận chuyển rác thải:

2.1. Kết quả thu gom, vận chuyển, xử lý bãi chôn lấp rác thải

- Xe của huyện kết hợp xe của Công ty TNHH Môi trường Huy Anh vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng ngày và rác thải tập kết không đúng nơi quy định về bãi tập kết trung chuyển rác tại thôn Bằng Ngang khối lượng ước đạt 8.650 tấn.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Công ty TNHH Môi trường Huy Anh phun chế phẩm, san gạt tại 24 bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn các xã, và 01 bãi tập kết trung chuyển tại thôn Bằng Ngang thị trấn Lương Bằng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao khả năng tiếp nhận rác.

2.2. Công tác phối hợp

 - Phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện cấp mới 14 thẻ BHYT và gia hạn thời gian sử dụng thẻ BHYT năm 2020 cho 158 người thu gom rác theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty Cổ phần Tập đoàn quốc tế Trường Anh Phát, Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam, Công ty TNHH Thanh Phong Hưng Thịnh Phát.

- Phối hợp với UBND xã Toàn Thắng bắt quả tang 01 vụ đổ trộm rác thải công nghiệp là vụn vải may với khối lượng 1.230kg trên địa bàn thôn An Xá. Hiện nay Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND huyện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe đổ trộm rác.

2.3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Phòng đã rà soát ra Thông báo thu phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp năm 2020 gửi 37 Công ty, doanh nghiệp, đến nay có 22 Công ty, doanh nghiệp nộp phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp tại Kho bạc nhà nước huyện với số tiền 61,5 triệu đồng.

2.4. Công tác trang bị xe thu gom rác cho các xã, thị trấn

Đã trang bị 45 xe thu gom rác cho các xã, thị trấn, cụ thể: xã Đức Hợp 09 xe, xã Vũ Xá 12 xe, xã Thọ Vinh 03 xe, thị trấn Lương Bằng 04, xã Chính Nghĩa 04 xe, xã Hiệp Cường 05 xe, xã Vĩnh Xá 08 xe.

2.5. Kết quả triển khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình:

Tính đến ngày 30/8/2020, toàn huyện có 26.405 hộ gia đình (bao gồm các hộ gia đình đã được cấp phát dụng cụ hỗ trợ và các hộ gia đình tự thực hiện) đang thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình đạt 67,3% trên tổng số hộ dân của toàn huyện (toàn huyện có 39.214 hộ) đã góp phần giảm thiểu lượng rác thải phát sinh phải vận chuyển đi xử lý. Trong đó số hộ thực hiện bằng thùng là: 6.760 hộ, lắp hố rác và đào hố là 2.928 hộ, xây bể là 214 hộ, các hộ tự thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau là 16.503 hộ.

Qua kiểm tra đánh giá lại hiệu quả mô hình trong tháng 5 của Phòng Tài nguyên và Môi trường một số xã cơ bản làm tốt công tác phân loại, xử lý rác như xã Chính Nghĩa, Đức Hợp, Hiệp Cường, Vũ Xá, Hùng An, Vĩnh Xá, Ngọc Thanh, Đồng Thanh, Thọ Vinh, Mai Động, Nghĩa Dân, Song Mai, Phú Thịnh, Nhân La còn lại đến nay mô hình xử lý rác hữu cơ tại các xã khác như xã Toàn Thắng, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Lương Bằng không phát huy được hiệu quả thiết thực, phần lớn các hộ được phát thùng đựng rác, chế phẩm không sử dụng hoặc sử dụng không liên tục chỉ trong 1 thời gian ngắn lúc đầu sau đó không sử dụng. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch phối hợp Hội Phụ nữ huyện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân xã Toàn Thắng, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Lương Bằng khắc phục hạn chế, khó khăn công tác phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, đối với các hộ không thực hiện sẽ thu lại thùng cấp phát cho các hộ khác có nhu cầu. Dự kiến trong tháng 9 sẽ thực hiện.

2.6. Công tác tiếp nhận các dự án đầu tư vào huyện:

Từ đầu năm đến nay có 11 dự án, của các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào huyện. Phòng đã tham mưu UBND huyện tiếp nhận 7 dự án (tổng mức đầu tư  6.114,3 tỷ đồng). Còn lại  04 dự án đầu tư đang xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy.

II. Các vấn đề còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

  1. Về tồn tại, hạn chế:

- Phần lớn các trường hợp còn lại chưa được cấp Giấy chứng nhận không có giấy tờ hợp lệ, có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, vi phạm pháp luật đất đai. Đối với đất ở vi phạm chủ yếu dưới hình thức chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép, giao đất trái thẩm quyền, lấn chiếm đất công, mua bán trao tay, chia tách thừa kế, tặng cho nhưng không hoàn thiện thủ tục theo quy định.

- Cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường và chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ và tính chất công việc đặc thù phức tạp; điều kiện làm việc cần thiết khác cho việc thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn.

- Diện tích thực hiện một số dự án liên quan đến nhiều loại đất, nhiều đối tượng quản lý sử dụng đất, nguồn gốc đất đai phức tạp nên việc thực hiện bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư kéo dài.

- Không chấp thuận chủ trương 3ha một lần, thủ tục về đất đai, giá đất mất nhiều thời gian, thiếu nguồn kinh phí.

- Tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp có dấu hiệu phát sinh khá nhiều trong 9 tháng đầu năm 2020, công tác duy trì ổn định trật tự sau giải tỏa chưa được chính quyền UBND các xã, thị trấn quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiệu quả chưa cao, công tác cưỡng chế giải tỏa vi phạm chưa quyết liệt.

- Một số xã vẫn còn tình trạng các hộ dân chuyển mục đích sử dụng đất trái phép không theo quy hoạch.

- Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở chưa được thường xuyên, đặc biệt chưa phát huy hết vai trò cấp ủy viên trong chỉ đạo thực hiện.

  - Do thiếu thiết bị thu gom rác nên để duy trì các hoạt động thu gom hàng ngày vẫn có nơi phải đổ rác ra đường, khi xe chuyên dụng đến mới thu gom lên.

- Việc hoạt động của các tổ vệ sinh môi trường tại cơ sở không thường xuyên vì kinh phí do nhân dân đóng góp không đủ trả công người lao động, một số hộ gia đình không tham gia đóng góp phí VSMT cho người thu gom, tự mang đi đổ vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định: thị trấn Lương Bằng còn tình trạng người dân tập kết rác không đúng nơi quy định tại trụ sở Huyện ủy, khu dân cư mới thị trấn Lương Bằng.

- Việc xả thải của các hộ chăn nuôi ra sông, ao, hồ chưa qua xử lý dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

2. Nguyên nhân tồn tại:

-  Đất đai có nguồn gốc phức tạp, chính sách pháp luật thay đổi qua nhiều thời kỳ. Các văn bản về pháp luật đất đai chưa thống nhất đồng bộ, chưa sát với tình hình thực tiễn.

- Một bộ phận người sử dụng đất đã thông báo nhưng không đến kê khai đăng ký, không hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định; ý thức chấp hành về pháp luật đất đai chưa cao đặc biệt là khi thực hiện các quyền (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế...), tự ý chia tách thửa, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất làm nhà ở nhưng không hoàn thiện các thủ tục đúng theo quy định.

- UBND các xã, thị trấn chưa tích cực xét duyệt hồ sơ, chưa tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt; các nhiệm vụ và giải pháp được triển khai chưa thực sự đầy đủ nên hiệu quả chưa cao.

- Một số địa phương có tốc độ công nghiệp, đô thị hóa diễn ra nhanh, đất đai có giá trị nên người dân tận dụng, lấn chiếm những vị trí đất xen kẹp trong khu dân cư hoặc tận dụng hành lang các công trình để làm dịch vụ gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai. Mặt khác, việc phát hiện vi phạm ở cấp xã, thị trấn còn chậm, trong việc xử lý vi phạm còn ngại va chạm, sợ trách nhiệm nên xử lý không kiên quyết không dứt điểm, nhiều vi phạm để lâu nên phức tạp dẫn tới xử lý rất khó khăn.

- Đối với các vụ việc vi phạm trên đất không hợp pháp vì nhiều nguyên nhân như: do lịch sử để lại, xã bán trái thẩm quyền đã thu tiền từ nhiều năm về trước. Ý thức chấp hành của người dân chưa cao, nhu cầu về nhà ở của người dân tăng cao trong khi bố trí quỹ đất dãn dân chưa đáp ứng yêu cầu vfa giá đất ngày càng cao nên một bộ phận người dân không có điều kiện mua đất để làm nhà ở dẫn đến lẫn chiếm, sử dụng đất sai mục đích.

- Công tác giám sát của cộng đồng chưa được phát huy do đó ở một số địa phương đất đai có giá trị đã bị tận dụng, lấn chiếm xây dựng công trình, nhiều đối tượng đã bị ngăn chặn, xử phạt nhưng vẫn tái phạm.

-  Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ phức tạp, khó khăn, vừa mang tính chất cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài gắn liền với sự phát triển kinh tế-xã hội; đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa càng bức xúc, phức tạp.

- Công tác bảo vệ môi trường của huyện cần nguồn kinh phí rất lớn, trong khi đó việc đầu tư cho xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn, làng nghề, các cơ sở y tế cần nguồn kinh phí rất lớn, trong khi nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường huyện hàng năm chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

III. Nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm

1. Nhiệm vụ:

- Tập trung GPMB các dự án theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

- Phối hợp với các Phòng, Ban, ngành, UBND xã, thị trấn giải quyết đơn thư, cũng như tranh chấp đất đai. Kiểm tra việc sử dụng đất của người sử dụng đất, giải quyết vi phạm về đất đai, xây dựng phương án giải quyết dứt điểm tình trạng chuyển mục đích không theo quy hoạch, kế hoạch, trái pháp luật.

-  Tiếp tục phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xét duyệt hồ sơ cấp GCNQSD đất lần đầu, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho nhân dân đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi.

- Đôn đốc các công ty, doanh nghiệp kiểm soát ô nhiễm môi trường theo định kỳ, đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo phân cấp. Duy trì hoạt động của Đội vệ sinh môi trường thường xuyên, hiệu quả.

2. Giải pháp:

- Giao nhiệm vụ cho từng cán bộ công chức trực tiếp phụ trách các xã để nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc cho UBND các xã, thị trấn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình xét duyệt nguồn gốc đất để cấp Giấy chứng nhận; định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện.

-Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, tự giác trong tổ chức thực hiện, nhất là người dân có đất nằm trong vùng dự án giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao.

-  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra giám sát, thanh tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc quản lý và sử dụng đất; việc chấp hành pháp luật đất đai, cấp Giấy chứng nhận của địa phương; lấy tiêu chí hoàn thành kế hoạch giao cấp Giấy chứng nhận bình xét thi đua, nhận xét mức độ hoàn thanh nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức

- Phối hợp các xã, thị trấn chủ động kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm Kế hoạch số 93A/KH-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên. Tham mưu vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để xẩy ra nhiều vi phạm mới.

- Tiếp tục phối hợp Hội phụ nữ huyện kiểm tra, hướng dẫn khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình cho hội viên hội phụ nữ các xã đã phát thùng trong năm 2020.

- Phối hợp với Hạt Giao thông và môi trường huyện chỉ đạo Đội VSMT huyện thực hiện việc thu gom rác theo đúng lịch đã được phê duyệt, đôn đốc các xã, thị trấn duy trì hoạt động có hiệu quả của tổ vệ sinh môi trường tại các thôn xóm. Đồng thời tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt việc vệ sinh môi trường nơi ở, đường làng, ngõ xóm đảm bảo vệ sinh môi trường. Xử lý nghiêm các hành vi xả, thải rác thải không đúng nơi quy định gây ảnh hưởng ô nhiễm môi trường.

Tin mới nhất

BC Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản...(26/11/2021 10:40 SA)

Báo cáo thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và đề xuất vị trí xây...(08/04/2021 4:09 CH)

Báo cáo ATTP năm 2020, phương hương 2021(15/12/2020 3:43 CH)

BÁO CÁO TỔNG KẾT Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong việc quản lý sử dụng đất đai giai...(29/11/2020 3:56 CH)

Báo cáo kết công tác TNMT năm 2020 và kế hoạch năm 2021(16/11/2020 9:34 SA)

Báo cáo VSATTP tết trung thu 2020(10/09/2020 11:25 SA)

kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2020 (07/08/2020 3:42 CH)

báo cáo sơ kết ATTP năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020(08/07/2020 3:39 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
351 người đang online