Kế hoạch phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn quy mô hộ gia đình năm 2020

Đăng ngày 01 - 02 - 2020
Lượt xem: 320
100%

 

Tin mới nhất

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Động(08/07/2022 10:46 SA)

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kim Động(06/07/2022 8:02 SA)

Kế hoạch thu gom vận chuyển rác năm 2019(15/01/2019 10:15 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
923 người đang online