Kế hoạch thu gom vận chuyển rác năm 2019

Đăng ngày 15 - 01 - 2019
Lượt xem: 328
100%

 

Tin mới nhất

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Động(08/07/2022 10:46 SA)

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kim Động(06/07/2022 8:02 SA)

Kế hoạch phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn quy mô hộ gia đình năm 2020(01/02/2020 10:18 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
775 người đang online