Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC huyện KĐ 2021"

Đăng ngày 28 - 02 - 2021
Lượt xem: 98
100%

 

Xem tại đây:KH 41 UBND HUYEN.pdf

Tin mới nhất

Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác nâng cao Chỉ sô hiệu quả quản trị và hành chính...(03/10/2022 3:29 CH)

06 nhiệm vụ trọng tâm tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức(01/04/2022 3:15 CH)

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Năm 2022, phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính(31/03/2022 3:13 CH)

8 Nhiệm Vụ Cải Cách Hành Chính Trọng Tâm Năm 2022(25/03/2022 3:05 CH)

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Kim Động năm 2022(25/01/2022 4:45 CH)

Hiểu như thế nào về Cải cách hành chính? Thủ tục hành chính?(07/01/2022 3:06 CH)

GTT lớp tập huấn trực tuyến nghiệp vụ sử dụng phần mềm xác định chỉ số CCHC cấp xã năm 2021(09/11/2021 2:18 SA)

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC 2021(30/01/2021 1:58 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
670 người đang online