Thư kêu gọi đầu tư của UBND huyện Kim Động

Đăng ngày 23 - 12 - 2021
Lượt xem: 1090
100%

 

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm...(10/04/2023 9:40 SA)

Huyện nhà phát động Tết trồng cây 2023(27/01/2023 4:25 CH)

Quyết định công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2023 huyện Kim Động(19/01/2023 8:07 SA)

Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022(09/01/2023 8:26 SA)

Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022(06/10/2022 8:22 SA)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 huyện Kim Động(13/08/2022 9:05 SA)

Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022(12/07/2022 8:19 SA)

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Động(08/07/2022 10:46 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
502 người đang online