Thư kêu gọi đầu tư của UBND huyện Kim Động

Đăng ngày 23 - 12 - 2021
Lượt xem: 445
100%

 

Tin mới nhất

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Kim Động(19/01/2022 9:25 SA)

Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025(29/11/2021 3:00 SA)

Công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 huyện Kim Động(05/08/2021 10:09 SA)

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Kim Động(19/04/2021 9:24 SA)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 huyện Kim Động(14/01/2021 10:34 SA)

Quyết định công bố công khia quyết toán ngân sách 2019(14/10/2020 3:51 CH)

Kế hoạch phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn quy mô hộ gia đình năm 2020(01/02/2020 10:18 SA)

Quyết định công bố công khai ngân sách năm 2020(08/01/2020 9:58 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
994 người đang online